Nieuws

Asbestveilig Vlaanderen: asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

De Vlaamse regering wilt Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. De Vlaamse regering heeft daartoe verschillende maatregelen opgenomen in het “actieplan asbestafbouw”. Deze maatregelen zijn bedoeld om verschillende risicovolle asbesttoepassingen op een veilige manier uit de gebouwen in Vlaanderen te kunnen verwijderen.

Asbestattest. Actieplan asbestafbouw. Asbesttoepassingen. Advocatenkantoor Antwerpen. Advocatenkantoor. Bemiddeling. Erkend bemiddelaar. Melior.
Share:

De Vlaamse regering wilt Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. De Vlaamse regering heeft daartoe verschillende maatregelen opgenomen in het “actieplan asbestafbouw”. Deze maatregelen zijn bedoeld om verschillende risicovolle asbesttoepassingen op een veilige manier uit de gebouwen in Vlaanderen te kunnen verwijderen.

Één van de maatregelen is het asbestattest dat vanaf 23 november 2022 wettelijk verplicht wordt bij de verkoop van een gebouw in Vlaanderen, indien dat gebouw gebouwd werd voor 2001. De Vlaamse regering beoogt hiermee het aanwezige asbest in de gebouwen gebouwd in Vlaanderen voor 2001 duidelijk in kaart te brengen.

Meer bepaald is vanaf 23 november 2022 een geldig asbestattest vereist indien:

(i) u eigenaar bent van een gebouw of een deel van een gebouw,

(ii) het gebouw of het gedeelte van het gebouw gebouwd werd voor 2001,

(iii) de oppervlakte van het gebouw of het gedeelte van het gebouw 20m² of meer bedraagt,

(iv) het gebouw of het gedeelte van het gebouw toegankelijk is, d.i. een gebouw(deel) met een dak dat minstens 1,5 m hoog is, en

(v) u het gebouw of het gedeelte van het gebouw verkoopt.

Opgelet, de verplichting geldt ook voor woningen, kantoorruimtes, overheidsgebouwen .. De afwezigheid van een verplicht asbestattest kan bovendien leiden tot de mogelijke nietigverklaring van de koop.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. Vanaf 2032 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

Tegen 2032 dient iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Wie twijfels heeft over bepaalde materialen, vindt in het postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw aanwezig zijn.

Bovenstaande betreft slechts een fractie uit het “actieplan asbestafbouw”. Wij maken u graag wegwijs in de huidige en toekomstige maatregelen die kaderen in een Asbestveilig Vlaanderen 2040. Bereik ons vrijblijvend via e-mail op info@meliorlaw.be of bel ons gerust op 03/246.40.00.