Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Mediation, mediatie of bemiddeling. Melior Law & Mediation adviseert en begeleidt in bemiddelingstrajecten. Anders dan bij een rechtszaak, ligt de focus op een evenwicht vinden tussen de standpunten en belangen van de partijen. Als partij bent en blijft u zelf meester over de zaak. Samen werken we tot een authentieke, gedragen oplossing. Mr. Joris Lagey en Mr. Eline Hoogmartens volgen in het najaar 2022 de specialisatieopleiding om erkend bemiddelaar te worden. 

Hero Melior. Advocatenkantoor Antwerpen. Advocatenkantoor. Bemiddeling. Erkend bemiddelaar. Melior.

De voordelen van bemiddeling zijn talrijk

SNELLER

Bemiddeling heeft plaats buiten de rechtbank en is niet afhankelijk van procedures en wachttijden.

GOEDKOPER

Bemiddeling is over het algemeen veel goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Zo kunnen onder andere de kosten i.v.m. het opstellen, neerleggen en betekenen van de noodzakelijke procedures ter ondersteuning van de vordering worden vermeden.

VRIJWILLIG

Partijen kunnen ten alle tijden de tafel verlaten wanneer een evenwichtig akkoord niet mogelijk blijkt. Deze gedachte geeft hen vaak rust.

DISCREET EN REPUTATIE

Bemiddeling gebeurt in een strikt vertrouwelijke sfeer. Documenten opgemaakt en mededelingen gedaan in de loop van en ten behoeve van de bemiddeling zijn vertrouwelijk. Dit komt de reputatie van de partijen ten goede.

DUURZAAM

De partijen komen zelf tot een akkoord. Daardoor is de kans dat ze de zelfgemaakte afspraken nakomen veel groter.

CREATIEF

De partijen worden begeleid om zelf tot een oplossing “op maat” te komen, waarbij de mogelijkheden het wettelijke kader overstijgen.

HERSTEL VAN RELATIES

Partijen worden aangemoedigd om actief naar elkaar te luisteren en hun noden en wensen uit te spreken om samen tot een gedragen oplossing te komen. Dit heeft vaak, maar hoeft niet zo de partijen dit niet wensen, een herstel of alleszins verbetering van de relatie tot gevolg.

NEUTRAAL

De bemiddelaar blijft ten alle tijden onafhankelijk, onpartijdig en neutraal.

UNIEK

Uniek aan een bemiddelingstraject is dat partijen een hyper vertrouwelijk gesprek kunnen aanvragen apart met de bemiddelaar, de zogenaamde ‘caucus’, waarin relevante informatie of standpunten kunnen gedeeld worden met de bemiddelaar, maar in principe niet met de andere partij.

Advocatenkantoor Antwerpen. Advocatenkantoor. Bemiddeling. Erkend bemiddelaar. Melior.

Meer info over het bemiddelingstraject?

Hebt u vragen in verband met, of overweegt u, het bemiddelingstraject? Aarzel dan niet om mr. Joris Lagey of mr. Eline Hoogmartens te contacteren voor een vrijblijvend gesprek.