Nieuws

Bemiddeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen – MELIOR staat u graag bij!

Wist je dat partijen de Raad voor Vergunningsbetwistingen vóór en op elk moment tijdens de procedure kunnen verzoeken om een bemiddelingsprocedure op te starten totdat de zaak in beraad is genomen?

Bemiddeling. Raad voor Vergunningsbetwistingen. RVVB. Advocatenkantoor Antwerpen. Advocatenkantoor. Erkend bemiddelaar. Melior.
Share:

Wist je dat partijen de Raad voor Vergunningsbetwistingen vóór en op elk moment tijdens de procedure kunnen verzoeken om een bemiddelingsprocedure op te starten totdat de zaak in beraad is genomen?

Bemiddeling heeft als voordeel dat partijen zelf in een directe én vertrouwelijke dialoog, onder vakkundige begeleiding van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar, aan een oplossing werken die tegemoetkomt aan de werkelijke belangen van alle betrokkenen. Ook belangen die niet juridisch vertaalbaar zijn in een gerechtelijke procedure kunnen aan bod komen. Bemiddeling gebeurt steeds op vrijwillige basis; elke partij kan op elk moment de tafel verlaten. Het is ook goed om te weten dat bemiddeling geheel vertrouwelijk is en blijft. Enkel het resultaat van de bemiddeling wordt gecommuniceerd aan de Raad, voor het overige blijft alles tijdens de bemiddeling confidentieel. Dat geeft partijen rust en vertrouwen om te werken aan een duurzame oplossing, die de relatie tussen partijen ten goede komt.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan een personeelslid van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges als interne bemiddelaar aanstellen. Partijen kunnen daarnaast ook gezamenlijk een derde als bemiddelaar voorstellen.

Melior Law & Mediation heeft de kennis en ervaring ter zake en staat u graag én vol overtuiging bij als bemiddelaar. Het is onze missie om partijen tot een authentieke en gedragen oplossing te begeleiden.

Melior Law & Mediation kan u daarnaast ook als advocaat bijstaan aan de bemiddelingstafel. Uiteindelijk blijft bemiddeling een onderhandeling, waarbij u graag grondig bent voorbereid en deskundig begeleid.