Nieuws

Huurindexatie aan banden gelegd voor woningen in Vlaanderen met EPC-label D, E of F

Sinds 1 oktober 2022 mag de huurprijs van woningen in Vlaanderen met EPC-label D, E of F gedurende één jaar slechts beperkt of helemaal niet meer geïndexeerd worden.

Huurindexatie. EPC-label. EPC-attest. EPC. Advocatenkantoor Antwerpen. Advocatenkantoor. Bemiddeling. Erkend bemiddelaar. Melior.
Share:

Zo mag de huurprijs van woningen in Vlaanderen met een EPC-label D nog slechts ten belope van 50% geïndexeerd worden. De huurprijs van woningen in Vlaanderen met een EPC-label E, F of woningen in Vlaanderen die geen EPC-label hebben mag helemaal niet meer geïndexeerd worden. De Vlaamse Overheid motiveert deze nieuwe regeling vanuit de betrachting om de woninghuurprijzen in Vlaanderen betaalbaar te houden en probeert op die manier tegelijkertijd de eigenaars van woningen in Vlaanderen te motiveren om hun eigendom energiezuiniger te maken.

De indexering van de huurprijs gebeurt via een eenvoudige formule: basishuurprijs * nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer. Voluit: de basishuurprijs wordt vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan deze van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld door het cijfer van de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan deze tijdens welke de huurovereenkomst in werking is getreden, zo voorziet het Vlaams Woninghuurdecreet.

Als de huurovereenkomst schriftelijk is gesloten wordt de huurprijs in principe eenmaal per huurjaar geïndexeerd. Hiervoor dient de verhuurder de huurder schriftelijk in kennis te stellen. In de praktijk is de indexatie vaak gelinkt aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Indien de verhuurder nalaat de huurprijs te indexeren op het moment waarop hij de indexering mag doen, kan hij de indexatie nog tot drie maanden retroactief terugvorderen. De indexatie zal dan met terugwerkende kracht op deze termijn worden toegepast. Doet hij dit later, dan kan hij de indexering enkel voor de drie maanden voorafgaand aan de kennisgeving ervan retroactief terugvorderen.