Nieuws

Installatie laadstation voor het opladen van elektrische wagens geeft mogelijkheid tot parkeergelegenheid in bouwvrije voortuinzone

Recent werd een omgevingsvergunning goedgekeurd met als voorwerp de aanvraag van een verharde parkeerplaats in de voortuinzone van een halfopen bebouwing.

Share:

De goedgekeurde omgevingsvergunning omvat het aanleggen van een verharde parkeerplaats bestaande uit twee bandensporen in een deel van de voortuinzone van het perceel, in functie van het opladen van een elektrisch aangedreven voertuig.

De aanvraag was niet te rijmen met de plaatselijke bouwcode (gemeentelijke stedenbouwkundige verordening) aangezien daarin bepaald wordt dat enkel de noodzakelijke verhardingen voor de oprit naar een vergunde garage, carport of parking kunnen worden toegestaan in de voortuinzone. Het voorzien van een parkeerplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig zou daar niet onder vallen. De aanvraag was evenmin te rijmen met de plaatselijke verkavelingsvoorschriften volgens dewelke elke vorm van constructie (ook op- en afritten) verboden is in de voortuinzone…

Het gemeentebestuur is nu echter van oordeel dat een afwijking op voormelde dient mogelijk te zijn om het opladen van EV-voertuigen in de voortuinzone mogelijk te maken, evenwel onder strikte voorwaarden zoals een minimale verharding.