Nieuws

Nieuw verbintenissenrecht vanaf 1 januari 2023: zijn uw contracten nog up-to-date?

Op 1 januari trad het nieuwe verbintenissenrecht in werking, vervat in Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Met de inwerkingtreding van dit nieuwe Boek 5 worden er een aantal nieuwigheden in het Belgische contractenrecht geïntroduceerd, en bepaalde bestaande principes uit de rechtspraak wettelijk vastgelegd.

Nieuw verbintenissenrecht. Contracten. Boek 5. Burgerlijk wetboek. Advocatenkantoor Antwerpen. Advocatenkantoor. Bemiddeling. Erkend bemiddelaar. Melior.
Share:

Zo werd de impreviesieleer wettelijk verankerd, en is het dus onder bepaalde omstandigheden mogelijk om een heronderhandeling van de overeenkomst te vragen wanneer een verandering van omstandigheden de nakoming buitensporig verzwaart. Een andere nieuwigheid voorziet erin dat u als contractspartij uw eigen verplichtingen kan opschorten, indien het duidelijk is dat uw wederpartij zijn verbintenis niet uitgevoerd zal hebben op het einde van de uitvoeringstermijn, en de gevolgen hiervan voldoende ernstig zijn.

Het oude verintenissenrecht blijft nog van toepassing op overeenkomsten die vóór 1 januari 2023 zijn gesloten, en op rechtshandelingen die betrekking hebben op dergelijke overeenkomsten. Partijen kunnen evenwel hiervan contractueel afwijken.

Twijfelt u of uw contracten aan deze nieuwe wetgeving voldoen? Laat uw contracten tijdig nakijken!

Wij staan u in deze uiteraard graag bij. U kan ons bellen op 03/246.40.00, of mailen op info@meliorlaw.be. Neem zeker ook eens een kijkje op onze website: www.meliorlaw.be.