Nieuws

Vlaams decreet verplicht vanaf 19 december 2022 de installatie van zonnepanelen op dakoppervlakten

Vlaanderen wil haar aardgasafhankelijkheid en energieafhankelijkheid verkleinen. Met dit nieuwe decreet zet zij in op de strijd tegen de klimaatverandering, met de Russische politieke en militaire agressie tegen Oekraïne als extra impuls.

Zonnepanelen. Klimaatverandering. Aardgasafhankelijkheid. Energieafhankelijkheid. Advocatenkantoor Antwerpen. Advocatenkantoor. Bemiddeling. Erkend bemiddelaar. Melior.
Share:

Krachtens dit decreet kan de Vlaamse Regering verplichten om op de dakoppervlakte een bepaalde hoeveelheid fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren.

De verplichting zal van toepassing zijn:

  • op een gewone eigenaar, erfpachter of opstalhouder van gebouwen met op jaarbasis een afgenomen bruttohoeveelheid elektriciteit van meer dan 1 GWh; en
  • op een overheid in de strikte en brede zin (zoals de federale, deelstatelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, maar ook bv. overheidsbedrijven) met op jaarbasis een afgenomen bruttohoeveelheid elektriciteit van meer dan 500 MWh.

Men wil op die manier het onbenutte potentieel aan zonne-energie dat nog beschikbaar is op de dakoppervlakten van grote gebouwen verplicht aanboren.

Het Vlaamse decreet voorziet in een uitstel van de verplichting voor gebouwen die op kort termijn gesloopt worden, of waarvan het dak vervangen wordt.

Daarnaast wordt er voorzien in een juridisch kader voor een meldingsplicht aan de netbeheerders of aan de afnemers voor wat betreft de identificatie van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder.