Nieuws

Wettelijke interestvoet burgerlijke- en handelszaken stijgt naar 5,25% in 2023

Dit jaar bedraagt de wettelijke interestvoet die men gebruikt in burgerlijke- en handelszaken 5,25%. De voorbije jaren was die rentevoet relatief stabiel en bleef het percentage rond de 2% schommelen. In 2022 kende dit percentage zelfs een daling tot 1,50%.

Wettelijke intrestvoet. Burgerlijke zaken. Handelszaken. Advocatenkantoor Antwerpen. Advocatenkantoor. Bemiddeling. Erkend bemiddelaar. Melior.
Share:

Deze nieuwe rentevoet van 5,25% blijft een volledig jaar geldig, en zal pas in januari 2024 terug worden aangepast.

De wettelijke interestvoet is van toepassing op:

  • privézaken, zowel tussen natuurlijke, als tussen rechtspersonen, in burgerlijke zaken; en
  • en op transacties tussen handelaars en particulieren, in handelszaken.

Let wel: deze interestvoet is uitsluitend van toepassing, indien partijen zelf geen concrete afspraken hebben gemaakt over de interest die ze zullen aanrekenen in geval van laattijdige betalingen. Zo kan men in een huurovereenkomst een hogere interestvoet overeenkomen in het geval van laattijdige betaling van huurgelden, die desgevallend weliswaar door de rechtbank gematigd kan worden.

De intrestvoet is niet van toepassing in fiscale zaken, in sociale zaken, bij handelstransacties tussen ondernemingen en bij grote overheidsopdrachten.

Twijfelt u of uw contracten up-to-date zijn? Laat uw contracten tijdig nakijken!

In dit verband kan het interessant zijn om uw contracten te laten nakijken – des te meer in het kader van het nieuwe verbintenissenrecht.

Wij staan u uiteraard graag bij. U kan ons bellen op 03/246.40.00, of mailen op info@meliorlaw.be. Neem zeker ook eens een kijkje op onze website: www.meliorlaw.be.